Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học An Giang và kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2014 – 2015;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân đối với SV vắng quá 1 buổi hoặc không tham gia học đợt 1 (có danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Câu lạc bộ Võ thuật của học sinh, sinh viên Phòng Công tác Sinh viên thông báo khai giảng Lớp Võ thuật Vovinam khóa mới, cụ thể như sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Câu lạc bộ Võ thuật của học sinh, sinh viên Phòng Công tác Sinh viên thông báo khai giảng Lớp Võ cổ truyền Việt Nam khóa mới, cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn số 212/CV-BTT, ngày 18/8/2014 của Báo Tuổi trẻ, Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo đến các Khoa về chương trình học bổng, cụ thể như sau:

Các bạn SV có tên trong DS miễn, giảm học phí HKI, II liên hệ P.CTSV gặp chị Dương (P.CTSV 4) để bổ sung hồ sơ miễn, giảm học phí.