Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở trường trong việc thực hiện dịch vụ cung cấp trang phục thể dục dành cho sinh viên năm học 2015 - 2016;

    Nhằm đảm bảo thực hiện tốt nội quy nhà trường, quy định về đồng phục thể dục, trang phục thực hành thí nghiệm cho sinh viên toàn trường. Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc cung cấp đồng phục thể dục và trang phục thực hành thí nghiệm dành cho sinh viên cụ thể như sau:

Phòng CTSV thông báo, hiện nay đã có thẻ SV. Đề nghị Bí thư - Lớp trưởng các lớp khóa mới đến phòng CTSV (SV04) gặp đồng chí Công Kha để nhận.