Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, góp phần hạn chế vi phạm luật giao thông,Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường lái xe Đồng Bằng tổ chức lớp lái xe hai bánh hạng A1 cho cán bộ giáo viên, sinh viên của trường, cụ thể như sau:

Nhằm góp phần thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma túy trong sinh viên để hướng tới ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6);

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Câu lạc bộ Võ thuật của học sinh, sinh viên Phòng Công tác Sinh viên thông báo khai giảng Lớp Võ thuật Vovinam khóa mới, cụ thể như sau: