Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài và là thành viên của Tập đoàn AIA (Quốc tế Mỹ ). Tập đoàn bảo hiểm nhân thọ độc lập, có nguồn gốc Châu Á lớn nhất Thế giới được niêm yết. AIA chính thức hoạt động tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2000. Trong 15 năm qua, AIA Việt Nam đã nỗ lực xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững thông qua việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với đội ngũ hơn 500 nhân viên và 18.500 đại lý.

Căn cứ Thông báo của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can về học bổng Đại học/Cao đẳng học trong nước nhằm hỗ trợ cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học/Cao đẳng tại Việt Nam, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên các Khoa, học bổng cụ thể như sau:

Căn cứ Thông báo của Quỹ Hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can về học bổng Đại học/Cao đẳng học trong nước nhằm hỗ trợ cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn ở bậc Đại học/Cao đẳng tại Việt Nam, Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên các Khoa, học bổng cụ thể như sau: