Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Câu lạc bộ Võ thuật của học sinh, sinh viên Phòng Công tác Sinh viên thông báo khai giảng Lớp Võ thuật Taekwondo khóa mới, cụ thể như sau:

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các sinh viên đã đăng ký tham gia chương trình mở thẻ ATM Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) miễn phí đến Phòng Công tác Sinh viên (SV01) gặp trực tiếp Anh Trần Thiện để nhận thẻ.