Chào mừng mùa hè tình nguyện năm 2010Nhân viên phòng Công tác Sinh viên

Thông báo

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-ĐHAG ngày 04/08/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang về việc tổ chức học tập “Tuần Sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2014-2015;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc học tập “Tuần Sinh hoạt công dân” dành cho sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 2, cụ thể như sau: